MeRadio app iphone

MeRadio

MeRadio är en live radiostreaming- och podcasts-mobilapp. Vi utvecklade den för Singapores största medieföretag, MediaCorp, tillsammans med vår lokalt baserade designpartner, Melewi.

Appen möjliggör streaming av 11 olika radiostationer, otaliga podcasts, samt ett nyhetsflöde för var och en av stationerna. Det får enskilda användare att anpassa sina preferenser och spara favoritinnehåll.

MeRadio driver ökad användning, nya kanaler, program och podcastinnehåll. Appen skapade varumärkeslojalitet och kundretention samtidigt som den underlättade flödet mellan de olika MediaCorp-kanalerna.

Kund

Tjänst

År

MediaCorp, Singapore

iOS, Android

2018