BariBuddy app

BariBuddy

BariBuddy, den virtuella ”kompisen” för att hjälpa gastrooperations patienter, var utvecklad och designed jämte doktorer och dietister, för att hjälpa till att förbereda för operation och säkerställa en god daglig och långsiktig rutin efteråt.

Kund

Tjänst

År

Baricol Bariatrics, Sweden

iOS, Design

2017