BlockApp iphone

BlockApp

BlockApp är en arbetsorder-applikation för konstruktionsbranschen. Vi designade och utvecklade appen för att effektivisera bl.a. projektledning och hantering av checklistor i arbetsordrar.

Appen automatiser till stor del alla användarna på olika projekt, genom att uppdatera projektfaser och skicka notiser till nästkommande arbetare för att meddela att det är deras tur att fortsätta med nästa del på projektet.

BlockApp skapade stor tydlighet och har bidragit till över 40% bättre lönsamhet på de projekt som den användes på, vilket ledde till mer effektiva inköp, ökad tydlighet och högre marginaler.

Kund

Tjänst

År

BlockApp, Sweden

iOS, Web

2017